لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آنتالپی فرازش B2 با توجه به آنتالپی پیوند های A و B

   مهدی سالاروند
  8 اسفند 22:25

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

با توجه به نمودار زیر، آنتالپی فرازش $B_2$ چند کیلوژول بر مول است؟


تصویر ضمیمه سوال: با توجه به نمودار زیر، آنتالپی فرازش $B_2$ چند کیلوژول بر مول است؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Ms elii
  10 اسفند 21:25

1 پرسش 84 پاسخ 573 امتیاز

سلام منم خیلی مشکل دارم

خوش به حالتون بلدید واقعا

موفق باشید

   Abcd Ab
  20 اسفند 23:31

0 پرسش 5 پاسخ 1 امتیاز

سلام
لطفا شیمی یازدهم بیاد دایرکت

   محمد مهدی مصطفوی
  10 اسفند 9:53

1 پرسش 49 پاسخ 338 امتیاز

سلام
1----
ابتدا (A2+B2(s به (A2+B2(g تبدیل میشه که فرایندی گرما گیره و نامعلوم => x+
2----
در مرحله بعد (A2+B2(g میشه 2AB (که میشه انتالپی پیوند واکنش دهنده منهای فروارده)
= 60-90 که میشه => -30
3----
15-=(30-)+X+
4-----
پس X=15

روز خوش