لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ناتوانی های فیزیک کلاسیک در اثر فوتو الکتریک چیست؟

   ابوالقاسم کریمی
  20 بهمن 16:17

55 پرسش 59 پاسخ 547 امتیاز
فیزیک (3) تجربی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

ناتوانی های فیزیک کلاسیک در اثر فوتو الکتریک چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ابوالقاسم کریمی
  9 اسفند 15:03

55 پرسش 59 پاسخ 547 امتیاز

قادر به توجیه این که چرا در هر فرکانسی اثر فوتو الکترزیک رخ می دهد نیست و هم چنین چرا با افزایش شدت نور انرژی جنبشی فوتو الکترون ها افزایش نمی یابد نیست

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حنانه روشنی
  29 بهمن 13:14

0 پرسش 7 پاسخ 37 امتیاز

نور از جنس امواج الكترومغناطیس است و هنگام برخورد به سطح فلز میدان الكتریكی آن به الكترون‌ها نیروی وارد می‌كند، بر اثر این نیرو الكترون‌ها شتاب می‌گیرند.ناتوانی فیزیك كلاسیك در توجیه پدیده فوتوالكتریك

در این حالت انرژی جنبشی بعضی الكترون‌ها به حدی افزایش می‌یابد كه می‌توانند خود را از قید اتم‌های فلز خلاص كرده و به بیرون فلز راه یابند، همانند موقعی كه شما سنگی را به سمت آسمان پرتاب می‌كنید و در این فكر هستید كه چگونه می‌توان سنگ را طوری پرتاب كرد كه از قید جاذبه گرانش زمین خلاص شود.