لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در پدیده دوپلر اگر با سرعت بیش از سرعت صوت منبع صوت حرکت کند چه اتفاقی رخ می دهد؟

   ابوالقاسم کریمی
  6 بهمن 8:07

55 پرسش 59 پاسخ 547 امتیاز
فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

در پدیده دوپلر اگر با سرعت بیش از سرعت صوت منبع صوت حرکت کند چه اتفاقی رخ می دهد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ابوالقاسم کریمی
  9 اسفند 15:07

55 پرسش 59 پاسخ 547 امتیاز

در این حالت وارونگی صوتی رخ می دهد مثل نوار ضبط صوتی که بر عکس در حال چرخش باشد

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Alireza Rosi
  22 بهمن 18:48

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

خب این پدیده وجود داره
مثله جت های مافوق صوت (super sonic)
خودشون زود تر از صداشون به ناظر میرسن
مثله رعد و برق که اول نورش رو میبینیم و بعد صداش رو میشنویم...

   AMIR MOHAMMAD POORSAM
  28 اسفند 23:12

0 پرسش 25 پاسخ 22 امتیاز

صدایی شنیده نمیشه و هیچ چیزی سوتی ثبت نمیشه از عقب و چیزهایی که جلو هستن صداشون سریع تر شنیده میشه