لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونه عدسی چشم سالم همواره تصویری واضح از یک جسم دور یا نزدیک را روی شبکه تشکیل می دهد؟

   فاطمه قربان نیا
  4 بهمن 20:22

1 پرسش 3 پاسخ 19 امتیاز
علوم تجربی پنجم دبستان

چگونه عدسی چشم سالم همواره تصویری واضح از یک جسم دور یا نزدیک را روی شبکه تشکیل می دهد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
    علی سلطانی
  4 بهمن 22:28

0 پرسش 2 پاسخ 22 امتیاز

هنگام دیدن اشیای نزدیک ماهیچه های مژگانی منقبض شده و قطر عدسی افزایش را میدهند و به دنبال آن همگرایی افزایش خواهد یافت در نتیجه پرتوهای نور بر روی شبکیه به هم میرسند ...
.
هنگام دیدن اشیای دور ماهیچه های مژگانی به حالت استراحت درامده و قطر عدسی کاهش و پیرو آن همگرایی عدسی کاهش و پرتوهای نور بر روی شبکیه تشکیل می شوند...
و بدین گونه ما واضح میبینیم

   محمدسجاد پورصالحی
  28 بهمن 16:58

0 پرسش 19 پاسخ 84 امتیاز

ماهیچه هایی به عدسی چشم متصل هستن که با انقباض و انبساط باعث دیدن اجسام در موقعیت ها میشوند به این ماهیچه ها جسم مژگانی میگویند با انقباض این ماهیچه ها عدسی طوری تنظیم که اجسام نزدیک دیده بشن وهنگام استراحت این ماهیچه ها آنها باعث میشن که اجسام دور را ما ببینیم

   امیر محمد قاسمی
  5 بهمن 20:58

0 پرسش 14 پاسخ 59 امتیاز

در واقع اول بازتاب نور وارد چشم میشه از زلالیه و عنبیه و مردمک عبور میکنه و بعد از همگرایی نور در عدسی به صورت برعکس روی شبکیه میوفته (همگرایی نور یعنی جمع شدن نور در یک نقطه وقتی از یه عدسی محدب رد میشود) بنابراین ما میتونیم ببینیم

   Sarin Razavi
  1 اسفند 5:45

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

در واقع اول بازتاب نور وارد چشم میشه از زلالیه و عنبیه و مردمک عبور میکنه و بعد از همگرایی نور در عدسی به صورت برعکس روی شبکیه میوفته (همگرایی نور یعنی جمع شدن نور در یک نقطه وقتی از یه عدسی محدب رد میشود) بنابراین ما میتونیم ببینیمحالا توی نزدیک بینی تصویر اجسام دور تر از شبکیه تشکیل می‌شود و توی دور بینی تصویر اجسام نزدیک در واقع در پشت شبکیه تشکیل می‌شود
و توی چشم سالم مستقیم و برعکس روی شبکیه ایجاد میشود

   Reyhaneh SALARI RAD
  23 بهمن 23:36

3 پرسش 20 پاسخ 40 امتیاز

ر واقع اول بازتاب نور وارد چشم میشه از زلالیه و عنبیه و مردمک عبور میکنه و بعد از همگرایی نور در عدسی به صورت برعکس روی شبکیه میوفته (همگرایی نور یعنی جمع شدن نور در یک نقطه وقتی از یه عدسی محدب رد میشود) بنابراین ما میتونیم ببینیم

   رها عبدی
  12 بهمن 20:06

0 پرسش 5 پاسخ 20 امتیاز

چگونه عدسی چشم سالم همواره تصویری واضح از یک جسم دور یا نزدیک را روی شبکه تشکیل می دهد؟ وقتی نور از مردمک گذشت به عدسی می خورد و عدسی چشم به راحتی نمی توان که تصویر را واضح کند ماهیچه های عدسی چشم تنظیم ،زاویه ی نور را به عهده دارند و تصویر را واضح برای شبکیه می فرستند

   Raha naderi
  5 بهمن 14:58

1 پرسش 4 پاسخ 16 امتیاز

در واقع اول بازتاب نور وارد چشم میشه از زلالیه و عنبیه و مردمک عبور میکنه و بعد از همگرایی نور در عدسی به صورت برعکس روی شبکیه میوفته (همگرایی نور یعنی جمع شدن نور در یک نقطه وقتی از یه عدسی محدب رد میشود) بنابراین ما میتونیم ببینیمحالا توی نزدیک بینی تصویر اجسام دور تر از شبکیه تشکیل می‌شود و توی دور بینی تصویر اجسام نزدیک در واقع در پشت شبکیه تشکیل می‌شود
و توی چشم سالم مستقیم و برعکس روی شبکیه ایجاد میشود

   Zahra Tafti
  5 بهمن 10:45

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

زمانی که چشم می خواهد جسم نزدیک یا دوری را ببیند ماهیچه ی مژگانی منقبض می شود و می تواند به خوبی جسم را ببیند . عدسی قابلیت بزرگ و کوچک شدن دارد .