لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاوت مسند و قید کیفیت چیست؟

   پویا زنگنه یوسفی
  4 بهمن 16:10

1 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز
فارسی نهم دوره اول متوسطه

در جمله ای که هم قید کیفیت وجود دارد و هم مسند(یعنی فعل اسنادی باشد) چگونه فرق این دو را پیدا کنیم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   AVA MAHMODI
  5 بهمن 10:44

0 پرسش 10 پاسخ 65 امتیاز

سلوم

برا اینکه بدونیم که کدوم قیده کدوم مسند میگیم که قید رو اگه تو جمله حذف کنیم جلمون در معنی هیچ تغیری نکنه تو جملمو کلمه ای که می خواهیم بدونیم که مسند با قید اون کلمرو حذف میکنیم اگه تغیری در معنی ایجاد نکرد قید ولی اگر تغیر ایجاد کرد با سوال پرسیدن چگونه اثبات میکنیم که مسنده .

موفق:)

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Shokrane MS
  5 بهمن 19:54

0 پرسش 10 پاسخ -1 امتیاز

سلام
یکی از ساده ترین راه ها برای تشخیص مسند و قید، اینه که هرکدوم رو از جمله حذف کنیم، و اگر معنی جمله تغییر نکرد و هنوز درست بود، اون کلمه قید بوده، ولی اگر جمله مون بی معنی شد و دیگه اون معنی سابق رو نمیداد یا کلا اشتباه درمیومد اون کلمه مسنده
مثلا:
او زیبا است (زیبا رو از جمله حذف میکنیم: «او است». جمله بی معنی شد نه؟ یعنی چی او است؟ او چی است؟ ? پس اینجا زیبا مسنده)
او زیبا حرف میزند (دوباره زیبا رو حذف میکنیم: «او حرف میزند». جمله هنوز معنی داره! او حرف میزند یک جمله کامله و مفهوم رو به خوبی میرسونه، وللللی، با اضافه کردن کلمه «زیبا» مفهومش کامل تر میشه و درواقع وقتی زیبا رو هم مینویسیم توضیح اضافه تر دادیم. پس قیده)
دیدی چه راحت بود ?
موفققق

   mina Mh
  5 بهمن 11:55

1 پرسش 34 پاسخ 24 امتیاز

تفاوت مسند و قید کیفیت

قید کیفیت(چگونگی ): مانند، خوب، بد، زشت، زیبا، چگونه، آهسته ..

در جمله اي که با فعل گذرا به مسند ساخته مي شود کلمه يا گروهي از کلمات به کمک يکي از فعل هاي ربطي را اثبات به نهاد نسبت داده مي شود . فعل هاي ربطي عبارتند از : بود ، است ، باشد ، شد ، شود ، مي شود ، گشت و گرديد ، مي گردد ، خواهد بود ، خواهد شد و هست و نيست
موفق باشید

   Reyhaneh Rangriz
  5 بهمن 14:47

0 پرسش 360 پاسخ 39 امتیاز

سلام.قید کیفیت مثل زشت،زیبا،خوب،بد است.
مسند:اگر با سوال(چجوراست)پرسش کنیم و پرسش ما معنی داد و جواب معنی دار بود آن کلمه مسند است.ومعمولا قبل از فعل های اسنادی می آید.فعل های اسنادی مانند:است،بود،شد،گشت،گردید.
نکته:کلمه ای قید است که اگر آن را از جمله حذف کنیم به جمله آسیبی نرسد.
مثال برای مسند:آن دختر زیبا است.پرسش میکنیم:(آن دختر چجور است؟؟زیبا است.)پس کلمه زیبا میشود مسند.
مثال برای قید:مریم زیاد غذا خورد.با حذف کلمه زیاد به جمله آسیب وارد نمیشود.(مریم غذا خورد.)پس کلمه زیاد قید است.(قید مقدار)