لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

منظور از «توانی از فرجه ی رادیکال» چیست؟

   سپیده مرادی
  2 بهمن 18:20

5 پرسش 0 پاسخ 18 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

منظور از «توانی از فرجه ی رادیکال» چیست؟
در جمله ی
(اعداد گنگ اعدادی هستند که آنها را به شکل توانی از فرجه رادیکال نتوانیم بنویسیم)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مریم نقوی
  5 بهمن 14:47

0 پرسش 46 پاسخ 166 امتیاز

سلام..
.
.
صورت سوال ایراد داره..
موفق..

   احسان آورند
  3 بهمن 0:38

1 پرسش 11 پاسخ 8 امتیاز

سلام، این تعریف از اعدادگنگ را از کجا گرفتید؟

   سینا بیگدلی
  3 بهمن 16:12

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

متن صحیح نیست. تعریف اعداد گنگ اصلا به شکل نیست