لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مهم ترین منبع تولیدی در موسسات کدام است؟

   مهدی سالم کار لنگرودی
  18 دی 20:16

26 پرسش 3 پاسخ 137 امتیاز
مدیریت تولید یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی حسابداری (خدمات)

شناخت منابع مختلف تولیدی در شرکت های تولیدی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر مهدی مکرم
  27 دی 20:54

0 پرسش 5 پاسخ 2 امتیاز

سلام دوست عزیزم جواب سوالت زمان است