لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

از زمان آزاد شدن بهمن، چه مدتی طول می کشد تا حداقل یک گلوله برف به زمین برسد؟

   محمد صدرا امینی
  1 آذر 15:07

12 پرسش 4 پاسخ 81 امتیاز
فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

ساعت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر
برف تا ارتفاع ۳ متری در سطح شیب دار کوه!
در ارتفاع 9۰۰۰ متری سطح دریا (ارتفاع سطح زمین پست منطقه تا سطح دریا ۲۰۰۰ متر)
گره نگه دارنده برف هر ۲ دقیقه از زیر آن 32 کیلوگرم سست تر می شود.(استحکام کل گره ۳ تن و ۲۰۰ کیلو گرم)
** پس از آزاد شدن بهمن**
برف از سطح شیب متشکل از ۱۲ گلوله ۱۵ کیلو گرمی که در هر دقیقه پایین آمدن ۶ کیلو گرم برف اضافه و هر دو دقیقه ۱ متر بر ثانیه بر سرعتش افزون می گردد(سرعت گلوله ۱۵ کیلویی ۳ متر بر ثانیه)
مردی در فاصله ای ۱ متری از دامنه کوه نشسته است . و در فکر فرو رفته است.(فاصله تا قلب کوه مساوی با سطح زمین ۳۰۰۰ متر است)
از این زمان چقدر طول می کشد تا حداقل ۱ گلوله برفی روی سر مرد بریزد؟
چه حجمی برف به زمین می رسد؟
هنگام برخورد سرعت گلوله چقدر بوده است؟

شرلوک انیشتین ها جواب بدن


تصویر ضمیمه سوال: ساعت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر
برف تا ارتفاع ۳ متری در سطح شیب دار کوه!
در ارتفاع 9۰۰۰ متری سطح دریا (ارتفاع  سطح زمین پست منطقه تا سطح دریا ۲۰۰۰ متر)
گره نگه دارنده برف هر ۲ دقیقه از زیر آن  32 کیلوگرم سست تر می شود.(استحکام کل  گره ۳ تن و ۲۰۰ کیلو گرم)
** پس از آزاد شدن بهمن**
 برف از سطح شیب متشکل از ۱۲ گلوله ۱۵ کیلو گرمی که در هر دقیقه پایین آمدن ۶ کیلو گرم برف اضافه و هر دو دقیقه ۱ متر بر ثانیه بر سرعتش افزون می گردد(سرعت گلوله ۱۵ کیلویی ۳ متر بر ثانیه)
مردی در فاصله ای ۱ متری از دامنه کوه نشسته است . و در فکر فرو رفته است.(فاصله تا قلب کوه مساوی با سطح زمین ۳۰۰۰ متر است)
از این زمان چقدر طول می کشد تا حداقل ۱ گلوله برفی روی سر مرد بریزد؟
چه حجمی برف به زمین می رسد؟
هنگام برخورد سرعت گلوله چقدر بوده است؟

شرلوک انیشتین ها جواب بدن
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.