پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #سوالات_کنکور

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جدیدترین مدل اتمی که هنوز نقض نشده چه نام دارد و به چه صورتی تعریف شده است؟

   ابوالقاسم کریمی
  6 دی 19:10

57 پرسش 75 پاسخ 696 امتیاز
فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

جدید ترین مدل اتمی که هنوز نقض نشده چه نام دارد و به چه صورتی تعریف شده است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ابوالقاسم کریمی
  12 دی 9:36

57 پرسش 75 پاسخ 696 امتیاز

در سال ۱۹۲۶ شرودینگر پیشنهاد کرد که به جای حرکت در الکترون ها در مدار ها و پوسته هایی ثابت ، آنها مانند موج رفتار می کنند . این کمی عجیب به نظر می رسد اما شاید شما از قبل به یاد داشته باشید که نور می تواند هم خاصیت موجی داشته باشد و هم ذره ای و معلوم می شود که الکترون نیز می تواند چنین باشد.

شرودینگر یک سری معادلات ریاضی برای رسیدن به مدلی برای توزیع الکترون ها در یک اتم حل کرد . مدل او نشان می دهد که هسته اتم توسط ابر های چگال الکترون احاطه شده است. این ابر ها ، ابر های احتمالی اند ; گرچه ما نمی دانیم که الکترون ها دقیقا کجا هستند اما می دانیم که احتمالا در منطقه هایی از فضا یافت می شوند . این مناطق از فضا با نام اوربیتال های الکترونی شناخته می شوند.

شرودینگر به طور کامل آخرین کلام را در مورد اتم نزد ،

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری