لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مهم ترين زلزله هاي ايران از نظر خسارت کدام اند؟

   a S
  9 اسفند 11:47

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی ششم دبستان

 مهم ترين زلزله هاي ايران از نظر خسارت؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سودا صفری
در 8 بهمن 7:49

1 پرسش 5 پاسخ 19 امتیاز

زمین لرزه ی طبس در سال 1357 ، زمین لرزه ی رودبار و منجیل در سال 1369 ، زمین لرزه ی بم در سال 1382 ، زمین لرزه ی بروجرد در سال 1385 ، زمین لرزه ی اهر و ورزقان در سال 1391. با تشکر مهرداد

   F A
در 21 اردیبهشت 18:44

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

نمیدونم

   محمدرضا عفراوی
در 25 دی 20:43

0 پرسش 11 پاسخ 26 امتیاز

طبس
بم
رودبار
سرپل ذهاب

   MN1386 ....
در 17 دی 18:08

3 پرسش 28 پاسخ 121 امتیاز

.

   atefeh miri
در 1 دی 15:18

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

زلزله ی طبس باشدت 7/7 ریشتر در سال 1357 و 19600 نفر کشته و تخریب 16 روستا بر جای گذاشت

   معصومه رضایی
در 5 دی 12:21

0 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

زلزله ی بم  درسال 1382 زلزله ی طبس در سال 1357 زلزله ی رودبار و منجیل درسال 1369 زلزله ی بروجرد در سال 1385 زلزله ی اهر و ورزقان در سال 1391

   پرویز بامری
در 27 دی 20:11

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

طبس. رودبار .بم‌. کرمانشاه

   atefeh miri
در 1 دی 15:20

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

1-زلزله ی طبس 2-زلزله ی رودبارو منجیل 3- زلزله ی بم 4- زلزله ی اهر و ورزقان

   پورشاد حسین گرکانی
در 23 آذر 15:40

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

1-زلزله بم2 -طبس3-رودبار و منجیل4-اهر

   سروش حقیقی
در 9 خرداد 19:11

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

1. زلزله ی بم .2 . زلزله ی رودبار 2. زلزله ی آذر بایجان

   محمدامین صیادی
در 13 اسفند 10:42

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

1. زلزله ی بم .2 . زلزله ی رودبار 2. زلزله ی آذر بایجان

   وحید وثوقیان
در 11 اسفند 19:14

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

زلزله ی رودبار-زلزله ی بم-زلزله ی تبریز

   میر خسرو هاشمیان
در 10 اسفند 19:44

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

1. زلزله ی بم .2 . زلزله ی رودبار 2. زلزله ی آذر بایجان