لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مهم ترين زلزله هاي ايران از نظر خسارت کدام اند؟

   a S
  9 اسفند 11:47
علوم تجربی ششم دبستان

 مهم ترين زلزله هاي ايران از نظر خسارت؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سودا صفری
در 8 بهمن 7:49

زمین لرزه ی طبس در سال 1357 ، زمین لرزه ی رودبار و منجیل در سال 1369 ، زمین لرزه ی بم در سال 1382 ، زمین لرزه ی بروجرد در سال 1385 ، زمین لرزه ی اهر و ورزقان در سال 1391. با تشکر مهرداد

   معصومه رضایی
در 5 دی 12:21

زلزله ی بم  درسال 1382 زلزله ی طبس در سال 1357 زلزله ی رودبار و منجیل درسال 1369 زلزله ی بروجرد در سال 1385 زلزله ی اهر و ورزقان در سال 1391

   پورشاد حسین گرکانی
در 23 آذر 15:40

1-زلزله بم2 -طبس3-رودبار و منجیل4-اهر

   سروش حقیقی
در 9 خرداد 19:11

1. زلزله ی بم .2 . زلزله ی رودبار 2. زلزله ی آذر بایجان

   محمدامین صیادی
در 13 اسفند 10:42

1. زلزله ی بم .2 . زلزله ی رودبار 2. زلزله ی آذر بایجان

   وحید وثوقیان
در 11 اسفند 19:14

زلزله ی رودبار-زلزله ی بم-زلزله ی تبریز

   میر خسرو هاشمیان
در 10 اسفند 19:44

1. زلزله ی بم .2 . زلزله ی رودبار 2. زلزله ی آذر بایجان