لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ایجاد یک فضای مهم در بناهای ایرانی

   محمد صلاح زوج
  14 آذر 1:00

97 پرسش 0 پاسخ 482 امتیاز
آشنایی با بناهای تاریخی یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی نقشه کشی معماری (هنر)

مزیت های استفاده از ايوان را در بناهای ايرانی توضيح دهيد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.