لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نام تروجان برای اولین بار از چه فیلمی اقتباس گرفته شد و دلیل این نامگذاری چه بود؟

   امیررضا گلچین
  10 آذر 15:43

2 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز
دانش فنی تخصصی دوازدهم دوره دوم متوسطه- فنی شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت)

نام تروجان برای اولین بار از چه فیلمی اقتباس گرفته شد و دلیل این نامگذاری چه بود ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد صادق رجبیان
  26 دی 19:56

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

از یک فیلم یونانی گرفته شده است