لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جنس آجرها و نام و اصطلاح ها

   محمد صلاح زوج
  1 آذر 22:36

35 پرسش 0 پاسخ 181 امتیاز
نقشه کشی سازه درجه 1 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش نقشه کشی ساختمان

کاربرد آجر سه گل را بنویسید و اگر آجری را از ضخامت به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت را چه می نامند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.