لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر یک بازیکن چهار بار خطا کند و در مجموع 40000 تومان جریمه شود، جریمه اولین خطای این بازیکن چقدر بوده است؟

   یاسین خفاجه
  1 آذر 17:36

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

در یک بازی ،جریمه هر خطا سه برابر جریمه خطای قبلی است. اگر یک بازیکن چهار بار خطا کند و در مجموع 40000 تومان جریمه شود، جریمه اولین خطای این بازیکن چقدر بوده است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی محمودی
  1 آذر 22:30

1 پرسش 10 پاسخ 35 امتیاز

با سلام
با فرض اینکه با خطای اول x تومان جریمه شود
با خطای دوم 3x تومان می شود
با خطای سوم 9x تومان جریمه می شود
با خطای چهارم 27x تومان جریمه می شود
حال با استفاده از رابطه زیر
x+3x+9x+27x = 40000
x یعنی جریمه اولین خطا می شود 1000 تومان

   مبین مهرابی نژاد
  1 آذر 22:02

4 پرسش 41 پاسخ 147 امتیاز

جواب برابر است با1000 چون باید 40000 رو تقسیم بر 4 کنیم که جواب برابر است با 1000

   مهدی عامری
  2 آذر 11:52

2 پرسش 8 پاسخ 19 امتیاز

باسلام
با توجه اینکه هر خطا سه برابر بیشتر میشه پس
خطای اول: n
خطای دوم:۳n
خطای سوم:9n
خطای چهارم:۲۷n
با جمع این اعداد
n 3n 9n 27n=40n
40n=40
و عدد معلوم تقسیم بر ضریب عدد مجهول
n=40÷40
n=1
خطای اول : ۱ یا ۱۰۰۰ تومان

   امیر علی روهنده
  7 آذر 19:11

0 پرسش 10 پاسخ 45 امتیاز

جواب من اینه:
=4÷40000
10000=
پس یک خطا برابر است با 10000 تومان است.

   Seyed Ali Mohammad Talebi
  4 آذر 15:44

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

3x+4=40000 3x=40000-4 3x=3996 x=3996/3=1332

   Danial Ab
  2 آذر 19:33

0 پرسش 10 پاسخ 10 امتیاز

اگر هر جریمه راa درنظر بگیریم جریمه اول aجریمه دوم 3aو جریمه سوم9a و جریمه چهارم27a است که مجموع این ها میشود40a که 1000=40÷40000 پس a(یا همون جریمه اولیه)1000

   Negin Hasanloo
  2 آذر 14:02

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

فرضیه ی من برای جواب:
اگر ۴ خطا کرده جریمه ی او برابر با ۴۰۰۰ هزار تومان شده است ما میتوانیم ۴۰۰۰ را بر ۴ (تعداد خطاها) تقسیم کنیم که جواب میشود ۱۰۰۰

   ایلیا برزویی
  2 آذر 12:36

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

در هر خطا 10000 تومان جریمه شده یعنی 40000 تقسیم بر 4

   محمد حسین تیموری
  7 آذر 18:14

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

۱۰۰۰تومان دوست عزیز
ان شاالله همیشه پیروز باشی

   ابوالفضل بيگدلي
  7 آذر 17:58

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

40000 تومان رو تقسيم بر 4 ميكنيم جواب ميشه 10000 تومان
يعني جريمه اول او 10000 تومان است
   یگانه عباسی زاده
  7 آذر 11:47

0 پرسش 7 پاسخ 27 امتیاز

من حدس میزنم که 10000 تومان باشد چون 10000×4=40000

   Shayan TT
  6 آذر 12:25

0 پرسش 35 پاسخ 40 امتیاز

سلام..... این سوال رو با تشکیل معادله میتونی حل کنی جواب مساوی است با 1000 تومان ..

   nazanin haseli
  6 آذر 12:20

0 پرسش 19 پاسخ 24 امتیاز

ما اول میگیم 40000 کل هست پس سمت راست قرار میگیرد

40000=4x
ضریب مجهول ÷ عدد معلوم
10000=x

   محمد لطیفی
  5 آذر 17:59

1 پرسش 11 پاسخ 43 امتیاز

۱۰۰۰۰ تا

چه قد اونموقع ها جریمه کم بوده . یه جوری شده که وقتی دربارش حرف میزنم فک میکنم افسانه بوده

   Mohammad Hosein Karimi
  5 آذر 13:30

0 پرسش 12 پاسخ 12 امتیاز

۱۰۰۰۰=۴÷۴۰۰۰۰
جریمه ی اولین خطا

   ابوالفضل گلزار
  3 آذر 9:18

1 پرسش 3 پاسخ 10 امتیاز

سلام الگو اینه
n+3n+9n+27n=40n
40n=40000
n=1000
پس بار اول هزار تومان بوده است
موفق باشی

   یاسمن وحدت
  1 آذر 21:47

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

تقریبا 1/481 تومان البته تقریبا