لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

توضیح انواع استهلاک خط مستقیم

   حنا معنویان
  29 آبان 10:52

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سید فرشاد حسینی
  23 آذر 0:17

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

استهلاک به روش خط مسقیم برابر است با استهلاکی که برای هر سال مقدار ثابتی که از تقسیم بهای تمام شده وسیله خریداری شده منهای ارزش اسقاط آن بر سالهای عمر مفید
که مقدار ثابتی میشود واین عدد برای هر سال تا زمانی که عمر مفید آن باقی بماند بعنوان استهلاک به روش مستقیم برای آن ثبت می شود