لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نسبت های مثلثاتی چه کاربردی دارند؟

   علیرضا قراباغی
  10 دی 11:55

7 پرسش 2 پاسخ 51 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری

مفهوم سینوس و کوسینوس چیه و چه ارتباط با تانژانت و کتانژانت دارند؟
کاربردشون چیه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   
  21 آبان 15:37

12 پرسش 106 پاسخ 230 امتیاز

نسبت سینوس به کسینوس =تانژانت
نسبت کسینوس به سینوس=کتانژانت
تانژانت دوبرابر کتانژانت هست

   حامد برقی
  13 خرداد 22:21

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

یکی از کاربرد های این مفاهیم در تابع هایی هستند که میسازند. به نظرم بیشتر کاربرد در همین توابع است. مثلا در رشته ی مهندسی برق خیلی استفاده می شود. اگر علاقه مند به موسیقی هستید این توابع در تحلیل موج کاربرد زیادی دارند. بتهون موسیقیدان معروف، از همین توابع و تحلیل ان ها استفاده کرده و قطعات مشهوری از خود به جای گذاشته است.

   فاطمه آموزگار
  10 دی 13:57

12 پرسش 57 پاسخ 256 امتیاز

كسينوس=درمثلث قائم الزاويه نسبت ضلع مجاور هرزاويه حاده به وتر را كسينوس آن زاويه مي نامند.
سينوس=درمثلث قائم الزاويه نسبت ضلع مقابل هرزاويه حاده به وتر را سينوس آن زاويه مي نامند.
تانژانت=در مثلث قائم الزاويه چنين تعريف مي شود:نسبت ضلع مقابل هرزاويه حاده به ضلع مجاور آن زاويه.
كتانژانت=نسبت ضلع مجاور هر زاويه حاده به ضلع مقابل آن زاويه.
اينها نسبت هاي مثلثاتي هستند كه ربطشون رو از تعريفشون ميشه فهميد.
كاربردشون در ستاره شناسي،مثلثات درفضا،مثلثات درمهندسي و...