لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چند درصد از اعداد 1 تا 100 عددی مرکب هستند؟

   ریحانه اسدی
  9 آبان 23:04

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

چند درصد از اعداد 1 تا 100 عددی مرکب هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر حیدری
  18 ساعت قبل

0 پرسش 43 پاسخ 35 امتیاز

نگاه کنید به طور کلی از یک تا 100 25 عدد اول وجود دارد و با توجه به اینکه عدد یک خنثی است و اول نیست می شود 26 عدد که به صورت درصد 26 درصد می شود و از 100 درصد کم کنیم حاصل 74 درصد خواهد بود.

   erfan koohestani
  25 آبان 17:16

0 پرسش 7 پاسخ 4 امتیاز

نگا بین 1تا 100 25 عدد اول وجود داره تا اینجا شد 75 عدد مرکب اما عدد یک هم نه اوله و نه مرکب پس میشه 74 تا مرکب که بین 100 عدد داره سنجیده میشه پس 74 درصد

   F A T I
  10 آبان 11:51

7 پرسش 43 پاسخ 384 امتیاز

74%میشه مرکب
و ۲۵٪ اول
و ۱ نه اول ن مرکب
موفق باشیییییییی

   ANAHITA swiftie
  10 آبان 10:20

0 پرسش 255 پاسخ 3340 امتیاز

سلام از ۱ تا ۱۰۰ کلا ۲۵ عدد اول داریم پس تعداد اعداد ۷۴ تاست چون عدد یک نه اول است و نه مرکب
پس ۷۴ درصد

   امیر رجالی
  10 آبان 10:52

0 پرسش 24 پاسخ 20 امتیاز

74 تا مرکب داریم و 25 تا اول که با یک که نه اول است و نه مرکب میشه 100 عدد و در نتیجه 74 درصد اعداد یک تا 100 مرکب هسستند

   Kiarash Hoseini
  13 آبان 16:34

1 پرسش 1 پاسخ 3 امتیاز

اعداد اول 25 و اعداد مرکب هم 74 درصد و 1 هم نه مرکب اسن نه اول

   علی سلیمی
  11 آبان 23:51

0 پرسش 3 پاسخ 0 امتیاز

سلام

اعداد اول 25 درصد
2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 13 - 17 - 19 - 23 - 29 - 31 - 37 - 41 - 43 - 47 - 53 - 59 - 61 67 - 71 - 73 - 79 - 83 - 89 - 97
عدد 1 هم که نه اول است نه مرکب پس
74 درصد اعداد مرکب

   matin tavankhah
  11 آبان 18:15

1 پرسش 1 پاسخ 4 امتیاز

سلام
74درصد مرکب
25درصد اول
1هم نه مرکب نه اول

   پری نظمی
  10 آبان 21:18

0 پرسش 4 پاسخ 1 امتیاز

اول اعداد اول رو تا صد پیدا کن،بعد اعداد مرکب رو از اعداد اول جدا کن و چون عدد یک،عدد استصنا هست،اونو خط میزنیم و در نظر نمیگیریم.پس ما از یک تاصد،هفتاد و چهار تا عدد مرکب داریم که میشه74درصد

   MAHDI Batouei
  10 آبان 20:02

0 پرسش 25 پاسخ 20 امتیاز

۷۴%...............چون ۷۴ عدد از بین عددهای ۱ تا۱۰۰ اول هستند.

   Sahar Nooraie
  10 آبان 19:10

0 پرسش 6 پاسخ 3 امتیاز

74%.........................

   یاسمن دبیری
  10 آبان 14:53

0 پرسش 1 پاسخ -1 امتیاز

74% از اعداد 1 تا 100 مرکب هستند

   اسما زرشگی نوبر
  10 آبان 11:17

3 پرسش 157 پاسخ 1221 امتیاز

سلام دوست عزیز
از بین اعداد یک تا صد 25 تا عدد اول داریم که اینا هستن:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

31 37 41 43 47 53 59 61 67 71

73 79 83 89 97
و اما عدد یک هم نه اوله و نه مرکب پس اونو هم حذف می کنیم چون گفته فقط مرکب خب الان از صد 26 رو کم می کنیم:74=26-100
جواب میشه هفتادو چهار درصد 74%
موفق باشی

   Osveh Khani
  10 آبان 13:03

0 پرسش 5 پاسخ 2 امتیاز

74 درصد
چون تنها 25 درصد اعداد یک تاصد اول است وعدد یک هم که نه مرکب است نه اول