لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تولید برق با استفاده از منابع تجدید پذیر مانند باد چگونه باعث تولید کربن دی اکسید می شود؟

   Ali AA
  9 آبان 19:54

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

تولید برق با استفاده از منابع تجدید پذیر مانند باد چگونه باعث تولید کربن دی اکسید می شود؟
(چون که در جدول فعالیت صفحه 36 نوشته شده است که باد و انرژی خورشیدی نیز تولید کربن دی اکسید می کنند)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پر روی مغرور
  11 آبان 20:37

2 پرسش 148 پاسخ 792 امتیاز

وای این سوال منم هست یکی نمی تونه جواب بده بهش؟؟!