لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

«ز کام شیر بجوی» کنایه از چیست؟

   مهدیه دهنوی
  1 آبان 0:48

2 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز
فارسی نهم دوره اول متوسطه

«ز کام شیر بجوی» کنایه از چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Hediye Naderluie
  1 آبان 23:04

12 پرسش 413 پاسخ 1759 امتیاز

کنایه از این داره که اگه میخایی به هدفت برسی به جلو حرکت کن و هر سختی رو تحمل کن

   Yasna Bahrami
  1 آبان 17:57

1 پرسش 11 پاسخ 13 امتیاز

سلام دوست عزیز


یعنی خودرا به خطر انداختن برای رسیدن به هدف و تلاش و کوشش

   MA NA
  1 آبان 13:17

0 پرسش 12 پاسخ 82 امتیاز

یعنی خودت رو ب خطر بنداز و ریسک پذیر باش برای رسیدن ب هدفت....

   سمیه کریمی
  3 آبان 14:57

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

برای رسیدن به بزرگی باید اقدام به کار خطرناک کردن

   sina heidari
  2 آبان 18:52

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

یعنی باید برای بدست آوردن خواسته ای و هدفی که داری هر خطری را بپذیری

   نسرین کاظمی کوجکی
  2 آبان 12:30

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

کنایه از ریک و خطر کردن در راه رسیدن به هدف

   Hst Saeidi
  1 آبان 18:25

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

برای رسیدن ب هدف و خواسته ی خود خودت رو ب خطر بینداز و ریسک کن

   نرگس حیدری
  1 آبان 10:25

0 پرسش 19 پاسخ 59 امتیاز

برای رسیدن به هدف خود را ب سختی انداختن

   علی حیدری
  2 آبان 14:06

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

کنایه از اینکه باید خطر کرد تا در کاری موفق شد.

   setayesh Malmir
  2 آبان 7:21

0 پرسش 22 پاسخ 47 امتیاز

سلام دوست عزیز
این عبارت کنایه از این دارد که اگر می خواهی به هدفت برسی باید خودت رو به سختی بندازی و ریسک کنی

   ابوالفضل شایگان افضل
  1 آبان 22:24

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

کنایه از کاری را دارد ک احتمال خطر در آن وجود داشته باشد پس باید ریسک کرد ب طور کلی کنایه از ریسک بالا دارد

   حبیب الله خیوه
  2 آبان 7:14

0 پرسش 1 پاسخ -3 امتیاز

داداش کنایه از کار خطر ناک انجام داداش