لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیوند هیدروژنی رنا و دنا

   عسل صفری
  25 مهر 10:47

زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا در ریبونوکلئیک اسید اسید یاهمون رناما پیوند هیدروژنی داریم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   reza moh
  25 مهر 11:32

دنا یوکاریوتی یا اسید نوکلوئیک هسته ای یوکاریوتی و دنای حلقوی دارای پیوند هیدروژنی است اما رنا میتواند پیوند هیدروژنی داشته باشد می تواند هم نداشته باشد ، برای مثال Trna دارد در فصل دو دوازدهم عکسش هست. مهرشاد محبی فر دانشجو داروسازی مشهد پردیس خودگردان ایدی پاسخ گویی در تلگرام @shimimoheb

   عرشیا رمضانی
  27 مهر 8:50

من هم نظر دوستان موافقم
دنا یوکاریوتی یا اسید نوکلوئیک هسته ای یوکاریوتی و دنای حلقوی دارای پیوند هیدروژنی است اما رنا میتواند پیوند هیدروژنی داشته باشد می تواند هم نداشته باشد

   امينه نیسی
  26 مهر 22:28

سلام
ریبونوکلئیک اسید "میتواند" پیوند هیدروژنی داشته باشد.
ریبونوکلئیک اسید شامل trna.rRNA.MRNA و ... هست که ازبینشون TRNA دارای پیوند هیدروژنی هست.
پس نمیتوان گفت همه رناها پیوند هیدروژنی دارند.