لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام سلول ها توانایی فاگوسیتوز و اندوسیتوز دارند؟

   عسل صفری
  25 مهر 10:44

زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کدام سلول ها توانایی فاگوسیتوز و اندوسیتوز دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عرشیا رمضانی
  27 مهر 8:51

نوعی از اندوسیتوز، فاگوسیتوز نامیده می‌شود که در آن ذرات جامد مانند باکتری توسط سلول فاگوسیت (مانند ماکروفاژ) بلعیده می‌شوند.

فرایند مخالف درون‌بری، برون‌رانی یا اگزوسیتوز نامیده می‌شود که به معنای عبور مواد جامد یا مایع از غشای یاخته است. اهمیت اندوسیتوز در آن است که گاه مولکول‌های اندوسیتوز شده بسیار مهم هستند ولی به دلایلی مانند بزرگی زیاد یا قطبی بودن نمی‌توانند به سادگی از غشای سلول عبور کنند.

   reza moh
  25 مهر 12:46

فاگوسیتوز یا بیگانه خواری برای سلول های دفاعی مثل ماکروفاژ ها در شش ها در دستگاه تنفسی هستند. و اندوسیتوز خیلی ها دارن مثلا برای جذب B12در روده باریک یا ... و یا پارامیسی که اندوسیتوز وارد میکنه غذاشو داخل حفره دهانی