لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا مجموع یک عدد گویا و گنگ عددی است گنگ؟

   N L
  8 مهر 8:44

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

ایا مجموع یک عدد گنگ و یک عدد گویا، یک عدد گنگ است؟(با مثال میخوام)
اگه میشه توضیح بدید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   FADIA KARIMI
  8 مهر 12:22

یک عدد گنگ میشه چرا با مثال :
خب نگاه کنید یک عدد گنگ مانند رادیکال ۲ به اضافه یک عدد گویا مثل ۲ میشه ۲رادیکال ۲ این یک عدد گنگ است پس جمع یک عدد گنگ و گویا عددی گنگه .
موفق**
اینم مطلب اضافه :
گنگ با گنگ :گنگ
گنگ منهای گنگ :گنگ
گنگ در گنگ :یا گویا یا گنگ گویا مثل رادیکال ۲ در رادیکال ۸ که میشه چهار گنگم میشه رادیکال ۲ مثلا در رادیکال ۵ .
گنگ تقسیم گنگ :گنگ و گویا هر دو .مثلا ۳رادیکال ۳ روی رادیکال ۳ میشه ۳ که عددی گویا هست .و رادیکال ۵ مثلا روی رادیکال ۲ میشه رادیکال دو پنجم که یه عدده گنگه .
^موفق باشید ^

   Mojde Jabari
  10 مهر 2:47

اگر برای هر مسئله ای بتونی یه مثال نقص پیدا کنی مسئله ات حل میشه پس یه عدد گویا و یه عدد گنگ بنویس و با هم جمعشون کن
عدد گویا : ۶
عدد گنگ : رادیکال ۳
جمعش میشه ۶ + رادیکال ۳ که عددی گنگه

   ali Ali
  9 مهر 14:55

بله گنگ هست 3+رادیکال۲ مثالش هست

   موحمد افغانی جمعه
  9 مهر 21:13

اینچینین هس.چون یه عدد گونگ با یی عدد گویا جیم شیده