لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سلسله مراتب سکونتگاه ها

   سارا حکمت روان
  3 مهر 12:09

جغرافیا (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

⁦?چگونه سکونتگاه ها در یک طبقه و یک جدول قرار می گیرند?


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   OFF KURD
  4 مهر 0:27

سلسله مراتب سکونتگاه ینی رتبه بندی انها بر اساس اهمیتشون ب همین دلیل این خعلی مهمه ک سکونتگاه هارو بر اساس 1_میزان جمعیت و 2_عملکرد ینی اون خدماتی ک ارائه میدع طبقه بندی میکنن سکونتگاه کوچیک خب خدمات کم و محدودی به ساکناش ارائه میدع ولی توی ی سکونتگاه بزرگ تعداد و تنوع خدمات خعلی زیاد اون هرم صفح 7 و نگا کن قشنگ متوجه میشی

   امیرحسین مکارمی
  12 مهر 8:11

سلام
جواب خواستی نداره اگه هم داره من نمیدونم???