لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام اعداد طبیعی بین رادیکال ۱۴ و رادیکال ۲۹ است؟

   محسن اسماعیلی
  27 شهریور 15:31

ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

کدام اعداد طبیعی بین رادیکال ۱۴ و رادیکال ۲۹ است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Pedram Inanloo
  30 شهریور 16:16

ابتدا باید نزدیک ترین عدد مربع کامل و بعد از 14 محاسبه شود، که با کمی تفکر درمیابید که آن عدد 16 است. حال باید نزدیک ترین عدد مربع کامل و قبل 29 را محاسبه کرد که مانند قبل می توان دریافت که آن عدد 25 است. اکنون باید ریشۀ دوم این دو عدد محاسبه شود که به ترتیب برابر است با: 4 و 5.
پس در میابیم که 4 و 5 و اعداد طبیعی بینشان (که بینشان عدد طبیعی ای وجود ندارد) بین جذر 14 و 29 هستند. همچنین میتوانید جذر تقریبی 14 و 29 را محاسبه کنید و اعداد بینشان را بدست بیاورید.

پاسخ: 4 و 5

   HESSAM MOHAMMADI
  27 شهریور 21:48

رادیکال ۱۶ و رادیکال ۲۵ بین رادیکال ۱۴ و رادیکال ۲۹ قرار دارند پس دو عدد ۴ و ۵ بین آنها قرار دارند

   mohammadreza SZ
  27 شهریور 20:47

سلام خسته نباشد . رادیکال 14 از رادیکال 9 بزرگتر و از رادیکال 16 کوچک تر هست پس بین 3 و چهار است_ 3<رادیکال 14<4
و رادیکال 29 بین رادیکال 36 و رادیکال 25 است پس رادیکال 29 بزرگتر از 5 و کوچکتر از 6 است _5<رادیکال29<6
پس اعداد طبیعی 4و5 بین رادیکال 14 و رادیکال 29 است
به گونه دیگه ای بخوام بگم:
رادیکال 1= 1 _ رادیکال 2 _ رادیکال 3 _ رادیکال 4=2 _ رادیکال5 _
رادیکال6 _ رادیکال7 _ رادیکال 8 _ رادیکال 9=3 _ رادیکال 10 _ رادیکال 11 _ رادیکال 12 _ رادیکال 13 _ رادیکال 14 _ رادیکال 15_ رادیکال16=4 _ رادیکال 17 _ رادیکال 18 _ رادیکال 19 _ رادیکال20_ رادیکال 21 _ رادیکال22 _ رادیکال 23 _ رادیکال 24 _ رادیکال 25=5 _ رادیکال 26 _ رادیکال 27 _ رادیکال 28 _
رادیکال 29
پس 4 و 5 بین رادیکال 14 و 29 اند

   سید محمد جواد طباطبایی
  27 شهریور 20:39

رادیکال 14 میشود 3/8
رادیکال 29 میشود 5/4
(تقریبی)
4و5 اعداد طبیعی بین این دو رادیکال هستنند

   آرش ربیعی
  30 شهریور 15:28

اعداد 4 و 5 بين راديكال 14 و راديكال 29 قرار دارد .