لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونگی کار پمپ سدیم پتاسیم در پتانسل عمل

   sk sk
  25 شهریور 18:07

13 پرسش 3 پاسخ 70 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در شکل یک مگر ورود 2K+ به درون یاخته به این نیاز ندارد که ATP رو بشکنه و مثل شکل دوم Pi و ADP تولید کنه؟!پس چرا تو شکل۱ شکستن ATP نشان داده نشده ولی در ۲ این موضوع را به تصویر کشیده؟؟


تصویر ضمیمه سوال: در شکل یک مگر ورود 2K+ به درون یاخته به این نیاز ندارد که ATP رو بشکنه و مثل شکل  دوم Pi و ADP تولید کنه؟!پس چرا تو شکل۱ شکستن ATP نشان داده نشده ولی در ۲ این موضوع را به تصویر کشیده؟؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فاطیما فتحی
  26 شهریور 21:01

24 پرسش 130 پاسخ 710 امتیاز

سلام
کلا پمپ سدیم پتاسیم یه ATP صرف انتقال 5 تا یون میکنه که دوتاپتاسیم به درون یاخته و3 تا سدیم به خارج.
موفق باشین.

   HASTi Hh
  26 شهریور 17:49

0 پرسش 28 پاسخ 133 امتیاز

سلام...

بعد از اینکه 3Na وارد پمپ سدیم-پتاسیم شد و درون پروتئین حامل جا گرفت ATP تجزیه میشه و فسفات آزاد میکنه که این فسفات به بخشی از خارج Pro حامل متصل میشه و سبب تغییر شکل Pro میشه و Na خارج میشه بعد... 2K درون پروتئین حامل جا گرفته و باعث تغییر شکل دوباره ی Pro میشه که طی این فرایند مولکول فسفات متصل شده آزاد میشه و وقتی فسفات آزاد میشه K وارد سلول میشه........سپس pro حامل به حالت اولیه بر میگرده و چرخه کامل میشه
یعنی: برای ورود ATP . K نیاز نداریم که یک گروه فسفات خارج میشه و سپس پتاسیم وارد سلول میشه
موفق باشی

   Playfyl Girl
  30 شهریور 18:47

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

سلام
در شکل یک مولکول ATPکه درون یاخته توسط میتوکندری ها تولید شده مورد استفاده قرار میگیره و پمپ سدیم پتاسیم اون رو مصرف میکنه تا بتونه سه یون سدیم را خارج کند اما برای اینکه دو یون پتاسیم را وارد کند تنها همان یک ATPگرفته شده را که تجزیه کرده و به شکل Pi,ATDدر امده کفایت میکنه و تنها اون رو داخل یاخته به این شکل آزاد میکنه ...