لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تحلیل قرادادهای 1907 و 1915 میلادی

   شمسی شعبانی
  13 شهریور 14:14

تاریخ (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

توافق های به دست آمده بین روس و انگلیس را در دو قرارداد 1907 و 1915 در مورد ایران،چگونه تحلیل می کنید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.