لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا واژگانی مانند حافلة (اتوبوس) اسم آلت می باشند؟

   اتوسا خدادادی
  29 مرداد 21:54

عربی (2) انسانی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

ایا واژگانی مانند حافله (اتوبوس) اسم الت می باشند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهسا صدریان زاده
  2 شهریور 21:46

سلام یر شما.
اسم الت بر وزن های مفعل مفعله میاد و حافله بر وزن فاعله اسم فاعل هست نه اسم الت.
موفق باشید.