لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعداد فعل شرط در جمله عربی

   اتوسا خدادادی
  29 مرداد 21:38

عربی (2) انسانی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

ایا میشود در جمله ای دو فعل شرط داشته باشیم؟؟ مثلا در جمله ی " من طلب شیئا و جد ،وجد.: هرکس چیزی را بخواهد و بکوشد ،می یابد." ایا "طلب "و "جد"،هر دو فعل شرط هستند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   OFF KURD
  2 شهریور 22:36

فک کنم هر دوشم بشه مثلا میگه هرکی چیزیو بخاد اینکارو بکنه انجام میشع

   بیتا نفتی
  2 شهریور 2:19

اولی رو فقط فعل شرط میگیرن دومی میشه معطوف