لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2

   سیدطاها سیدعلی اللهی
  19 مرداد 0:51

5 پرسش 10 پاسخ 44 امتیاز
حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

با استفاده از ارتباط بین دامنه توابع کسری و ریشه های معادله درجه دوم به این سوال ترکیبی که در پیوست آمده است پاسخ دهید .


تصویر ضمیمه سوال: با استفاده از ارتباط بین دامنه توابع کسری و ریشه های معادله درجه دوم به این سوال ترکیبی که در پیوست آمده است پاسخ دهید .
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   zaynab pourhoseyn
  19 مرداد 18:48

0 پرسش 45 پاسخ 325 امتیاز

مخرج نباید صفر بشه(یعنی ریشه نداشته باشه) تا تابع در اعداد حقیقی پیوسته باشه
پس دلتا عبارت مخرج کمتر صفر هست
ما معادله دلتا کمتر از صفر رو حل می‌کنیم و در جواب m بین صفر و ۴ هست

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   zaynab pourhoseyn
  19 مرداد 18:59

0 پرسش 45 پاسخ 325 امتیاز

ممنون، همچین‍‍‍‍‍ن
‍‍‍‍‍‍‍‍

   سیدطاها سیدعلی اللهی
  19 مرداد 18:53

5 پرسش 10 پاسخ 44 امتیاز

عالی با تشکر از پاسخ شما

موفق و پیروز باشید