لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کاربرد الکتریسیته در دستگاه های کپی و رنگ آمیزی اتومبیل چیست؟

   یا صاحب الزمان عج
  16 مرداد 12:12

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

کاربرد الکتریسیته در دستگاه های کپی و رنگ آمیزی اتومبیل چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیرعباس علمحمدی
  16 مرداد 15:49

0 پرسش 66 پاسخ 76 امتیاز

در دستگاه های کپی اول یک دستگاه نقاط مورد نظر کاغذ را باردار می‌کند و سپس با رد شدن کاغذ از تونر رنگدانه ها به نقاط باردار صفحه می‌چسبدند و تصویر را تشکیل می‌دهند.
در رنگ زدن اتومبیل ها نوعی رنگ های مخصوص وجود دارند که دارای ذرات باردارند به همین دلیل محکم تر به بدنه ماشین می‌چسبند.

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   I m very well
  16 مرداد 17:30

2 پرسش 19 پاسخ 21 امتیاز

در دستگاه های کپی اول یک دستگاه نقاط مورد نظر کاغذ را باردار می‌کند و سپس با رد شدن کاغذ از تونر رنگدانه ها به نقاط باردار صفحه می‌چسبدند و تصویر را تشکیل می‌دهند.
در رنگ زدن اتومبیل ها نوعی رنگ های مخصوص وجود دارند که دارای ذرات باردارند به همین دلیل محکم تر به بدنه ماشین می‌چسبند. میتونستی از کتاب مرشد بگیری متن کتابه
موفق باشی