لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اندازه کمان یک دایره محاط شده در یک زاویه مثلث

   Mahdi Zolfaghari
  16 مرداد 9:52

1 پرسش 19 پاسخ 59 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

اندازه کمان AD را به دست آورید.


تصویر ضمیمه سوال: اندازه کمان AD را به دست آورید.
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mahdi Zolfaghari
  19 مرداد 17:19

1 پرسش 19 پاسخ 59 امتیاز

سلام به فیثاغورس هم مربوط نیست

   Mahdi Zolfaghari
  18 مرداد 16:13

1 پرسش 19 پاسخ 59 امتیاز

سلام شکل کاملادرسته .منظورازعلامت سوال همان کمانی است که آن راخواسته

   I m very well
  16 مرداد 17:32

2 پرسش 19 پاسخ 21 امتیاز

سلام اول علامت سوالو بدست بیار بعد دوبرابرش کن اندازه کمان بدست میاد
موفق باشی
نکته:برای اینکه زاویه ای که گفتمو بدست بیاری باید از روش فیثاقورس بری