لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اولین پادزیست چه نام دارد و توسط چه کسی کشف شد؟

   شمشیر عجم منتظر رخصت جنگ است
  13 مرداد 19:15

74 پرسش 138 پاسخ 566 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

اولین پادزیست چه نام دارد و توسط چه کسی کشف شد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   I m very well
  14 مرداد 15:36

2 پرسش 19 پاسخ 21 امتیاز

سلام ماده پنی سیلسن که توسط الکساندر فیلیمینگ کشف شد

3

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مهرابی Mehrabi
  14 مرداد 11:05

35 پرسش 85 پاسخ 487 امتیاز

پنی سیلین توسط الکساندر فیلیمینگ و همکارانش

   سیدعلی جمشیدی کیا
  15 مرداد 11:44

3 پرسش 9 پاسخ 61 امتیاز

سلام
اولین پادزیست پنی سیلین می باشد که کاشف آن آقای الکساندر فیلیمینگ میباشد.

   مهرسا پرسپولیسی
  21 مرداد 8:01

5 پرسش 335 پاسخ 1594 امتیاز

کشف اوّلین مادّه ی پادزیست در سال۱۹۸۲ توسّط الکساندر فلمینگ دانشمند اسکاتلندی صورت گرفت.

   Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa
  17 مرداد 12:27

0 پرسش 38 پاسخ 38 امتیاز

سلام دوست من
اولین پادزیست پنی سیلین می باشد که توسط اقای الکساندر فیلیمینگ کشف شده