لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر نیروی اصطکاک 0.09 وزنش باشد، نیروی موتور اتومبیل چند نیوتن است؟

   کیهان سلیمانی
  11 مرداد 0:54

1 پرسش 1 پاسخ 18 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

اتومبیلی به جرم 1500 کیلوگرم از حال سکون روی جاده ای افقی به حرکت در می اید و بعد از 10s سرعتش به 72 کیلومتر بر ساعت می رسد. اگر نیروی اصطکاک 0.09 وزنش باشد، نیروی موتور اتومبیل چند نیوتن است؟ (10m/s:g)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   خـــــــــــســتـــه خـــــــــــــــــان
  11 مرداد 10:31

0 پرسش 308 پاسخ 2568 امتیاز

سلام
میشه ۴۳۵۰ نیوتون

جرم=۱۵۰۰kg....وزن=۱۵۰۰۰نیوتون
سرعت اول=۰
سرعت دوم=۲۰m/s
زمان=۱۰s
اصطکاک=۰.۰۹ نیروی *وزن*.....اگر اون رو تبدیل کنیم میشه 1350نیوتون
اول از راه شتاب متوسط، شتاب رو بدست میاریم که میشه 2 متر بر مجذور ثانیه (یا همون نیوتون بر کیلوگرم)
بعد میریم سراغ شتاب جسم:
۲=x-1350 به روی 1500kg
اگر x رو بدست بیارید میشه 4350 نیوتون
که همون نیروی موتور میشه

فرجام نیک.

   احمد مقدسی
  12 مرداد 17:52

0 پرسش 3 پاسخ 1 امتیاز

میشه ۴۳۵۰
//-/-/-/-///////////......