لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاوت پوزیتیویسم و تجربه گرایی مطلق

   اتوسا خدادادی
  20 تیر 19:52

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

با سلام . با عرض پوزش ، پس تفاوت پوزیتیویسم با تجربه گرایی مطلق چه میشود؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی باهری
  23 تیر 13:17

تجربه گرایی به دو نوع عام وخاص تقسیم میشه و در معنای عام شامل هر نوع دیدگاه مقابل ادراک عقلی مستقل از حس و تحربه است که پوزتیویسم و پراگماتیسم و نسبی گرایی و تجربه گرایی قبل کانت رو دربر میگیره و دسته دیگه تجربه گرایی به معنای خاصه که به طور اختصاصی مربوط به جریان تجربه گرایی قبل کنت و کانته( به خاطر این اسم کانت رو میارم که هر چند عقل گراست ولی تاثیر زیادی روی تداوم تجربه گرایی داشته)
تجربه گرایی به معنای خاص شامل فلاسفه ای مثل بیکن ، جان لاک و بارکلی میشه که همانند ادامه جریان تجربه گرایی ، ادراک عقلی مستقل از تجربه رو رد میکنند ولی نه به طور مطلق و مثل پوزیتیسم تجربه رو شرط معناداری امور تلقی نمیکنند اگر دقت کرده باشید در ابتدای همان بخش از کتاب درباره دو جریان ابتدایی تجربه گرایی و عقل گرایی کتاب ذکر نکرده که هر جریان دیگری رو نفی کرده بلکه گفته از نظر هرکدام روش مطبوع خودشون ((معتبرتر از دیگری)) هست
درباره تجربه گرایی بعد از پوزیتیسم هم فکر نکنم ابهامی وجود داشته باشد