لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

وابسته های شاخص و ممیز جزو کدام یک از وابسته های گروه اسمی می شوند؟

   سالار فتحی
  14 تیر 8:18

21 پرسش 0 پاسخ 121 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

وابسته های شاخص و ممیز جزو کدام یک از وابسته های گروه اسمی می شوند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا کاظمی
  14 تیر 23:06

2 پرسش 19 پاسخ 46 امتیاز

صفت شاخص یا ممیز وابسته پیشین اسم هستند

موفق باشید

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   خـــــــــــســتـــه خـــــــــــــــــان
  14 تیر 12:08

0 پرسش 308 پاسخ 2568 امتیاز

سلام
شاخص هم در جایگاه صفت پیشین میتونه بیاد و هم پسین
مثال برای پیشین:عمامه شیخ مدرس(شیخ میشه شاخص)
مثال برای پسین:تاژ نوید شاه(شاه میشه شاخص)
درضمن شاخص هیچ وقت نمیتونه بجای مضاف الیه بکار بره

ممیز:نقش پیشین رو داره
همون واحد شمارشه مثلا یک *نخ* سیگار
یک *قطعه* گنجشک
درضمن اگر بعد از ممیز اسم بکار نره، ممیزی در کار نیست

موفق باشی.

   Nana Rs
  14 تیر 23:22

6 پرسش 204 پاسخ 348 امتیاز

امیر جم اشتباه گفتی وابسته پیشین میشه

   AhouraZh Hassanzadeh
  14 تیر 11:08

0 پرسش 411 پاسخ 1926 امتیاز

1) «ی » نشانه ی نکره: کتابی خریدم

2) نشانه های جمع: دوستان ، کتابها

3)صفت شمارشی ترتیبی(همراه با پسوند -م): کتاب چهارم

4)صفت تفضیلی: دوست بهتر

5)مضاف الیه : کتاب درس ، دفتر ریاضی

6)صفت بیانی: کتاب سودمند ، دفتر بزرگ

صفت بیانی دارای انواعی است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

- بن مضارع + نده : خورنده ، بیننده، ....

الف: فاعلی - بن مضارع + « ا » : بینا، شنوا، دانا،....

- بن مضارع +«ان»: خندان، دوان، ....

ب: مفعولی بن ماضی+ه : خورده ، شکسته ، ...

ج: لیاقت مصدر + ی: خوردنی ، دیدنی ،....

د: نسبی اسم + ی«نسبت»:زمینی، آسمانی، خاکی ، قائم شهری ،بروجردی ،

قواعد هم نشینی وابسته های پسین :

1. نشانه ی جمع نزدیک ترین وابسته ی پسین به هسته است.مثال :کلاس های پنجم دبستان تعطیل شدند.

2. نشانه ی جمع بر یای نکره تقدم دارد.کتاب هایی که تازه چاپ شده اند ...

3. وقتی نشانه جمع و یای نکره و صفت بیانی با هم بیایند مضاف الیه نمی تواند بیاید .می گوییم :دانشجویانی کوشا آمدند . اما نمی گوییم : دانشجویانی کوشا دانشگاه تهران آمدند .

4. اگر یای نکره و صفت بیانی با هم بیایند ،یای نکره را می توان پیش یا پس از صفت بیانی آورد . مثال : خوابی ترسناک دیدم . یا : خواب ترسناکی دیدم

5. یای نکره بعد از صفت شمارشی با ـُ م می آید . مثال:قرن هفتمی که در باره آن سخن می گوییم .

6. هم نشینی صفت بیانی و صفت شمارشی با ـ ُ م امروز کم کاربرد است .مثال : در چوبی سوم

   بخدا زندگی روی سرش رو خراب میکنم سلطان
  14 تیر 10:08

0 پرسش 222 پاسخ 191 امتیاز

فکر کنم میشه وابسته پسین........