لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام اثر ادبی در پایه نهم برگرفته از نام نویسنده ی آن است؟

   سالار فتحی
  14 تیر 8:05

21 پرسش 0 پاسخ 121 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

کدام اثر ادبی در پایه نهم برگرفته از نام نویسنده ی آن است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   parmis Kh
  15 تیر 23:35

0 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز

قابوسنامه که نویسندش کیکاووس هست

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   خَستِه تَر اَز آنَم ک بِگویَم ب چ عِلَت
  14 تیر 11:59

4 پرسش 134 پاسخ 610 امتیاز

قابوس نامه هستش ک از قابوس دوم گرفته شده...

   babak nori
  14 تیر 10:33

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

قــابوس نامه اثر عنصر المعالی کیکاووس که به قابوس دوم مشهور بودند...

   علیرضا عباسپور
  14 تیر 22:25

6 پرسش 52 پاسخ 294 امتیاز

قابوس نامه...............................

   U dont know me Dont ever tink
  14 تیر 15:18

3 پرسش 322 پاسخ 1918 امتیاز

قابوس نامه از عنصرالمعالی کیکاووس که به قابوس دوم مشهور است

   AhouraZh Hassanzadeh
  14 تیر 11:22

0 پرسش 411 پاسخ 1926 امتیاز

قابوس - نام قابوس‌نامه از نام مؤلف که در تواریخ به نام قابوس دوم معروف است، گرفته شده‌است. وی این کتاب را به نام فرزندش گیلان‌شاه در ۴۴ فصل نوشته، به این قصد که اگر وی پس از او حکومت را حفظ کند یا به رتق و فتق کارهای دیگر بپردازد، بداند چگونه وظایف خود را انجام دهد و همچنین به منظور تربیت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت‌داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون متداول را مورد بحث قرار داده‌است. سبک نگارش کتاب نثر مُرسَل یا همان نثر ساده و بی‌پیرایه معمولِ قرن‌های چهارم و پنجم هجری قمری به سبک بلعمی و بیهقی است .

   علیرضا کاظمی
  14 تیر 23:27

2 پرسش 19 پاسخ 46 امتیاز

قابوس نامه میشود که از نام قابوس دوم گرفته شده

اما اثر دیگری هم در پایه نهم آمده که از نام شعری شاعری دیگر گرفته شده است. که اونم حافظ هست

موفق باشید

   kaboos tarik
  14 تیر 18:04

2 پرسش 38 پاسخ 44 امتیاز

قابوس نامه که نام این کتاب برگرفته از نام قابوس دوم است

   monaکاش زندگی هم حالت پرواز داشت
  14 تیر 11:53

56 پرسش 454 پاسخ 1375 امتیاز

قابوس نامه...///...///...///...

   بخدا زندگی روی سرش رو خراب میکنم سلطان
  14 تیر 10:05

0 پرسش 222 پاسخ 191 امتیاز

قابوس نامه................

   Ng IN
  14 تیر 9:56

34 پرسش 55 پاسخ 401 امتیاز

قابوس نامه که نویسنده ی اون کیکاووس است--------------