لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟

   مــــٌتـــعـهد بــه عــشــق
  17 خرداد 19:40

6 پرسش 5 پاسخ 55 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mammd Dotculm
  18 خرداد 8:26

5 پرسش 136 پاسخ 1989 امتیاز

با زلام و خسته نباشین

٪
تولید مثل در بازدانگان ←گیاهان دانه دار طبق کتاب توسط دانه صورت میگیره.
اما در نهان دانگان مانند گیاهان ذکر شده در کتاب کاج و سرو گیاهان دانه دار توسط گل هست .

   mehran ahmadi
  18 خرداد 12:34

3 پرسش 25 پاسخ 204 امتیاز

صرفا یه سری نکات تکمیلی:
در باز دانگان هر پولک شامل ۲ تخمک هست. در بازدانگان به دلیل اینکه هنگام قرار گرفتن گرده روی پولک ، تخمک نارس هست ، تولید مثل طولانیه.
در گیاهان گلدار تولید مثل توسط پرچم و مادگی انجام میگیره.
پرچم شامل بساک و میله هست و مادگی شامل کلاله، خامه و تخمدان ها. بعد از تولید مثل در گیاهان گلدار تخمدان تبدیل به میوه و تخمک تبدیل به دانه میشه.
موفق باشید.

   Flower fly
  17 خرداد 23:19

3 پرسش 143 پاسخ 1256 امتیاز

سلام

تولید مثل در بازدانگان (گیاهان دانه دار) توسط دانه صورت میگیره.
اما در نهان دانگان(گیاهان دانه دار) توسط گل هست .

   GHAZAL ZK
  18 خرداد 0:21

22 پرسش 321 پاسخ 1507 امتیاز

سلام

همونطور که flower fly هم گفتن
در بازدانگان توسط دانه مثل سرو و کاج
در نهان دانگان توسط گل که اندام تولید مثل جنسی شون هست پارسالم داشتیم(کلاله ، خامه ، تخمدان)

موفق باشی

   Fatemeh MP
  18 خرداد 20:56

2 پرسش 113 پاسخ 758 امتیاز

سلام در گیاهان بازدانه که دانه هاشون درون گل مخفی نیست توسط دانه هست ولی گیاهان نهان دانه از طریق گل هست که بعضی گیاهانم تبدیل به میوه میشه میتونین به کتاب سال هشتم مراجعه کنین