لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

انرژی شیمیایی غذا چگونه در بدن انسان آزاد می شود؟

   
  14 خرداد 21:09

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

انرژی شیمیایی غذا چگونه در بدن انسان آزاد می شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   کرونا را جدی بگیرم
  15 خرداد 1:04

19 پرسش 745 پاسخ 3647 امتیاز

غذا در سلول بدن به صورت کند است و اکسید می شود.

   Hanieh Farahani
  15 خرداد 9:15

5 پرسش 5 پاسخ 32 امتیاز

سلام
معادله سوختن غذا : گلوکز + اکسیژن =بخار آب +کربن دی اکسید+انرژی

   کلا همتون بیشورین برا همیشه خداحافظ
  15 خرداد 0:25

8 پرسش 153 پاسخ 869 امتیاز

انرژی مواد خوراکی انرژی است که حیوانات و انسان ها از خوراکشان و با استفاده از فرایند تنفس شامل تنفس هوازی و تنفس بی هوازی می باشد . در طول تنفس هوازی مولکول های اکسیژن به دست آمده از طریق تنفس با مولکول های مواد خوراکی در درون یاخته ترکیب شده و انرژی آزاد می نمایند ... :)