لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در نمودار میله ای چه ارتباطی بین تعداد ستون ها و دقت نمودار وجود دارد؟

   Parmida Samadi
  14 خرداد 3:09

1 پرسش 0 پاسخ 2 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

در نمودار میله ای چه ارتباطی بین تعداد ستون ها و دقت نمودار وجود دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ریحانه داوری
  20 خرداد 14:33

1 پرسش 15 پاسخ 122 امتیاز

سلام ، برای این سوال باید بگم که هر چی تعداد ستون ها بیشتر باشد اطلاعات بیشتر و دقیق تری دست میاریم