لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

وزنه برداری وزنه ی ۱۰ کیلوگرمی را به ارتفاع یک متری نگه داشته است مقدار کار او چقدر است؟

   ℳムイɨŋ Bayat
  13 خرداد 20:33

7 پرسش 2 پاسخ 36 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

وزنه برداری وزنه ی ۱۰ کیلوگرمی را به ارتفاع یک متری نگه داشته است مقدار کار او چقدر است؟
الف:۰
ب:۹۸
پ:۱۰
ج:۹۸۰


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد حسین علی پور
  14 خرداد 11:04

9 پرسش 72 پاسخ 346 امتیاز

کار او 0 است چرا که جا به جایی رخ نداده است. البته اگر کار نیروی وزن را می خواست از رابطه mgh+ استفاده می کنیم.

   mahdieh montazeri
  14 خرداد 20:15

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

الف یعنی صفر
چون کاری انجام نداده است

   roya tadion
  14 خرداد 15:10

25 پرسش 38 پاسخ 163 امتیاز

کارش 0 چون نیرو وارد میکنه ولی جابه جایی نداره شرط های کار انجام دادن اینکه که نیرو وارد شه جابه جا شه نیرو و. جابه ج ایی در یک راستا باشن

   Mohammad Borhani
  14 خرداد 9:54

1 پرسش 9 پاسخ 21 امتیاز

الف (0)........--------------------------

   امیررضا فرضی
  14 خرداد 0:20

4 پرسش 15 پاسخ 45 امتیاز

جواب صفر است چون نیرو وارد میشود ولی جابه جایی انجام نمیگیرد

   محمد محمدی
  13 خرداد 22:55

0 پرسش 5 پاسخ 0 امتیاز

الف:۰
زیرا در این حالت جابجایی صورت نمی گیرد پس جابجایی صفر ایت ، فلذا کار هم صفر خواهد شد

   لیسا بلک پینکی
  13 خرداد 22:52

2 پرسش 20 پاسخ 69 امتیاز

الف صفر ...............................................

موفق باشی