لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نقش دریچه دولختی و سینی ابتدای ائورت در کار قلب

   kosar safari
  13 خرداد 1:59

4 پرسش 1 پاسخ 36 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

هرکدام از دریچه دولختی وسینی ابتدای ائورت به ترتیب از راست به چپ در چند مرحله از مراحل سه گانه کار قلب هستند؟
۱)یک-دو
۲)دو-یک
۳)دو-دو
۴)یک-یک


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رعایت حجاب احترام به حرمت الهی است
  13 خرداد 18:34

21 پرسش 68 پاسخ 277 امتیاز

باسلام زمانی دریچه میترال باز است که خون روشن وارد بطن چپ شود پس در مرحله ای اول که در ان مرحله با پر شدن دهلیز ها از خون مقداری از ان خون وارد بطن ها می شود و در چه های بین بطنی و دهلیزی باز است که یکی از همین ها دریچه ای میترال می باشد .

ولی در مورد دریچه های سینی این است که این دریچه ها در مرحله ای انقباض بطن ها باز اند یا همان مرحله ای سیستول چون باید خون وارد سرخرگ ششی و یا سخرگ ائورت شود

پس با این نکات متو جه می شویم که این دو دریچه در مرحله های یک و دو باز اند

   محمد حسین علی پور
  13 خرداد 9:53

9 پرسش 72 پاسخ 346 امتیاز

دریچه میترال یا دولتی یا دولختی به جز مرحله انقباض بطنی در دو مرحله دیگر باز است. دریچه سینی نیز به جز مرحله انقباض بطنی در دو مرحله دیگر بسته است. پس پاسخ اینکه در چند مرحله باز هستند گزینه 2 درست هست.