لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

امواجی که زمین را به لرزه در می‌آورند چه هستند؟

   سعید قضروفی
  13 خرداد 0:50

2 پرسش 0 پاسخ 6 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

امواجی که زمین را به لرزه در می‌آورند چگونه تولید می‌شوند و چه نام دارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   زینب پیام
  13 خرداد 15:24

5 پرسش 9 پاسخ 73 امتیاز

امواجی از انرژی هستند که از درون زمین عبور می کنند. این امواج نتیجه زمین لرزه ،فوران آتشفشانی ، ماگما، زمین لغزش های بزرگ انسانی هستند.

   محمدامین کظمی
  13 خرداد 12:51

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

اسمشون امواج لرزه ای هست. انرژی ای که در زمین وجود داره بعضی وقت ها به صورت وقوع آتشفشان یا به صورت زمین لرزه آزاد میشه

   امیر حسین ابراهیمی
  13 خرداد 10:59

2 پرسش 13 پاسخ 26 امتیاز

ماگما یا lava که باعث زمین لرزه میشه
همچنین یکی از عوامل زلزله جابه جایی قاره هاست