لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

همه حالت های پرتاب دو سکه

   kosar poyesh
  12 خرداد 18:34

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

همه حالت های پرتاب دو سکه را به روش جدول نشان دهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   yOu bETTeR bE yOUrSElf
  18 خرداد 19:27

20 پرسش 276 پاسخ 7141 امتیاز

سلام
طبق اصل ضرب 4 حالت داریم:)

ک شامل:
_رو.رو
_پشت.رو
_پشت.پشت
_رو.پشت

موفق باشی^_^

   خادم الشهدا بودن افتخارمه
  15 خرداد 19:06

9 پرسش 10 پاسخ 90 امتیاز

سلام
پاسخ سوالتون:4حالت

موفق باشید*

   Hediye Naderluie
  13 خرداد 10:20

12 پرسش 402 پاسخ 1601 امتیاز

PP/PR/RR/RP
موفق باشی+_+
.............

   m z
  13 خرداد 2:09

1 پرسش 23 پاسخ 51 امتیاز

پ پ _ پ ر _ ر پ _ر ر
موفق باشید...^_^

   Heavenly boy
  15 خرداد 2:04

0 پرسش 104 پاسخ 464 امتیاز

2به توان دو اگه سکه است
2به توان N
اگه تاسه 6 به توان N

   حنانه اتشی
  13 خرداد 23:45

0 پرسش 6 پاسخ 3 امتیاز

پشت.پشت
رو..رو
پشت. رو
رو .پشت

   مهرسا پرسپولیسی
  13 خرداد 6:44

5 پرسش 303 پاسخ 1487 امتیاز

پشت+پشت
پشت+رو
رو+رو...................

   محمدحسین حافظ فرقان
  13 خرداد 1:02

0 پرسش 13 پاسخ 53 امتیاز

به روش جدولش زحمتش با خودت ولی کلا میشه 4 حالت