لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معنای کلمه ی دعوی چیست؟

   امیررضا فرضی
  12 خرداد 18:11

4 پرسش 15 پاسخ 45 امتیاز
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   I love being alone
  13 خرداد 2:18

7 پرسش 117 پاسخ 841 امتیاز

خواستن ..... :)

   NeGaR Jj
  14 خرداد 16:11

41 پرسش 33 پاسخ 270 امتیاز

درخواست کردن.....................
سربلند باشید.

   امیررضا فرضی
  13 خرداد 12:16

4 پرسش 15 پاسخ 45 امتیاز

ممنونم از کسانی که پاسخ دادن همگی موفق باشید

   فاطمه فراهانی
  13 خرداد 11:08

3 پرسش 19 پاسخ 56 امتیاز

سلام‌دوستان‌
کلمه‌دعوی‌از‌‌ادعا‌کردن‌،در‌خواست‌کردن‌‌ومد‌عی‌بودن‌میاد
موفق‌باشین...

   محمد حسین علی پور
  13 خرداد 11:03

9 پرسش 72 پاسخ 341 امتیاز

دعوی : (دَ) [ ع. ] (مص م.) ادعا کردن، خواستن.

   Nassrin Tootak
  13 خرداد 3:54

0 پرسش 17 پاسخ 32 امتیاز

دعوی کردن به معنی ادعا کردن در بعضی جاها هم زده خواستن

   m z
  13 خرداد 2:13

1 پرسش 23 پاسخ 51 امتیاز

دعوی =ادعا_خواسته_ مدعی
از مصدر دعااست
به معنای خواستن وخواندن هم میدهد.