لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

لف و نشر در بیت: روز تاریک و شب تیره و اقبال سیاه // همه زان خال و خط و طره مشکین دارم

   علی قلی پور
  11 خرداد 16:10

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز
زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

لف و نشر خواسته هرکی بلده جواب بده لطفا
ایا این بیت((روز تاریک و شب تیره و اقبال سیاه همه زان خال و خط و طره مشکین دارم)) لف و نشر دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   یاسـ ـمن
  23 خرداد 15:42

1 پرسش 29 پاسخ 241 امتیاز

با عرض سلام
لف 1:روز تاریک
نشر1:خال مشکین
لف 2:شب تیره
نشر2:خط مشکین
لف 3:اقبال سیاه
نشر3:طره مشکین