تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سهم اصلی رسانش گرمايی را چه ذراتی دارند؟

   Amir Bagheri
  3 خرداد 23:32

22 پرسش 55 پاسخ 217 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

سهم اصلی رسانش گرمايی را چه ذراتی دارند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   REZA GASHTASBI
4 خرداد 22:16

9 پرسش 97 پاسخ 653 امتیاز

الکترون ها نیست؟؟؟؟؟.........

   REZA GASHTASBI
4 خرداد 11:58

9 پرسش 97 پاسخ 653 امتیاز

ذرات سازنده ان ماده که گرما را منتقل میکند
فکر کنم درست باشه

   Mahshid Gordgiran
4 خرداد 19:53

21 پرسش 172 پاسخ 407 امتیاز

ذرات سازنده اش نقش اصلی را دارند..........