تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

رابطه ی تعداد دنده های چرخ دنده با مزیت مکانیکی چیست؟

   ASAL GOHARI
  3 خرداد 22:37

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

تعداد دنده های چرخ دنده ورودی (همون چرخ دنده اول منظورمه) بیشتر باشد یا کمتر که مزیت مکانیکی بیشتر از یک باشد؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   نگین کاظمی
4 خرداد 1:51

19 پرسش 24 پاسخ 217 امتیاز

رابطه عکس دارن یعنی هرچقدر بیشتر باشه تعداد چرخ دنده ورودی مزیت مکانیکی کمتره مثل دنده های دوچرخه دنده ای

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   FATEMEH CK
4 خرداد 1:56

8 پرسش 252 پاسخ 1572 امتیاز

سلام

فرمول مزيت مكانيكي چرخ دنده از طريق تعداد دنده هاي چرخ دنده مقاوم (خروجي ) به روي تعداد دنده هاي چرخ دنده محرك (ورودي) به دست مياد

اگر مخرج كسر ما كمتر باشه در نتيجه مزيت مكانيكي ما بيشتر هست
پس بايد تعداد دنده هاي چرخ دنده ورودي كمتر باشه

موفق باشي ^_^