تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

من عددی هستم که ربع من همیشه از خود من بزرگ تر است من کدام ویژگی را دارم؟

   مطهره جهانی
  3 خرداد 22:03

8 پرسش 12 پاسخ 76 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

من عددی هستم که ربع من همیشه از خود من بزرگ تر است من کدام ویژگی را دارم؟
الف)اعشاری ب)مثبت پ)منفی ج)کسری
گزینه درست را با تعریف درست بفرستید
امتیاز یادتون نره منتظر دیگر تست هوش ها باشید
خدانگهدار


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   فاطمه حمیدی راد
4 خرداد 0:07

0 پرسش 15 پاسخ 14 امتیاز

اعداد منفی
چون اعدا منفی هر چه به صفر نزدیک تر باشند بزرگتر هستن
مثلا عدد منفی 8 وقتی تقسیم بر 4 کنیم برابر منفی 2 می شود
منفی 2 از منفی 8 بزرگتر است

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   هادی کریمی
4 خرداد 0:22

0 پرسش 32 پاسخ 77 امتیاز

منفی.......................

   امين زارع
10 ساعت قبل

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

اعداد منفی................

   مطهره جهانی
10 خرداد 21:29

8 پرسش 12 پاسخ 76 امتیاز

از همه ی شما دوستتان که درست جواب دادید ممنونم

   معصومه راعی
5 خرداد 12:32

0 پرسش 59 پاسخ 89 امتیاز

اعداد منفی این ویژگی دارن........
........

   قاسم سیمانی
4 خرداد 11:45

1 پرسش 11 پاسخ 36 امتیاز

جواب:کسری

چرا:چون که من اگر یک هشتم باشم ربع من می شود یک دوم و یک دوم از یک هشتم بزرگ تر است

   فاطمه محمدی
4 خرداد 1:30

1 پرسش 50 پاسخ 41 امتیاز

گزینه ی (پ) اعداد منفی
12-
3-=4÷12-