تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

زنجیره‌ی غذایی یونجه، ملخ، عقاب، گشنجک و شاهین چیست؟

   صبا .
  3 خرداد 15:53

2 پرسش 0 پاسخ 14 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

زنجیره‌ی غذایی یونجه، ملخ، عقاب، گشنجک و شاهین چیست؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   رضا احمدی
3 خرداد 17:13

2 پرسش 91 پاسخ 266 امتیاز

ملخ یونجه میخورد
گنجشک ملخ را میخورد
عقاب و شاهین گنجشک را میخورند
ممکن است عقاب شاهین را بخورد یا بر عکس

   فاطمه فرجی
3 خرداد 17:53

1 پرسش 7 پاسخ 51 امتیاز

تولید کننده میشه یونجه
اولین مصرف کننده (علف خوار) میشه ملخ
دومین مصرف کننده ( دومین علف خوار) میشه گنجشک
سومین مصرف کننده (اولین گوشتخوار) میشه عقاب یا شاهین
چهارمین مصرف کننده ( دومین گوشتخوار) میشه عقاب یا شاهین
یعنی
ملخ یونجه میخوره / گنجشک ملخ میخوره / عقاب یا شاهین ( یکی شون یا هردو) گنجشک رو میخورن / اگر ادامه داشته باشه یا شاهین یا عقاب یکی اون یکی رو میخوره