تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ایا دو لوزی متفاوت با هم متشابه هستند؟

   محمد فرامرزیان
  3 خرداد 15:22

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

ایا دو لوزی متفاوت با هم متشابه هستند؟ چرا؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   NA VA
3 خرداد 16:11

2 پرسش 450 پاسخ 6022 امتیاز

خیر
چون باید زاویه و اضلاع نظیر به نظیرشون با هم برابر باشن تا متشابه بشن
موفق باشید

   Flower fly
3 خرداد 17:51

3 پرسش 75 پاسخ 493 امتیاز

سلام

خیر . زیرا ممکن است زاویه های رو به رو برابر نباشند و اضلاع نیز متناسب نباشند .

   فاطمه حمیدی راد
3 خرداد 16:35

0 پرسش 15 پاسخ 14 امتیاز

زمانی دو شکل متشابه هستند که دارای زاویه های یکسان و اضلاع نظیر به نظیر متشابه باشد

   هلیا خیاطی
3 خرداد 17:34

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

خیر چون اگر متشابه باشند باید تمام ضلع ها و زاویه ها برابر یا قابل ساده شدن با هم باشتند